Typisk vil et besøg være bygget op om en rundvisning på anlægget og et oplæg med fokus på aktuelle emner om affaldsenergianlæg, kraftvarmeværk, termodynamik, kemiteknologi, bioteknologi og bæredygtig udvikling. Det kan f.eks. være:

MILJØ OG ENERGI

De politiske baggrunde for klimavarmeplanen i Aarhus Kommune og omstilling til grøn fjernvarme. Her kommer vi bl.a. ind på det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, el-kedler ved Studstrupværket og varmepumper ved Aarhus Ø.

FYSIK OG KRAFTVARME

Fysikken i vores moderne kraftvarmeværk med ovne, kedler, turbine, generator, kondensatorer og røggasrensning.

  • Tema: Affaldsenergianlæg, energi og miljø
  • Indhold: Tilpasset oplæg og rundvisning
  • Sted: Affaldsenergianlægget, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N