Lad dine elever arbejde innovativt med autentiske udfordringer fra AffaldVarme Aarhus.

Vi præsenterer eleverne for en række aktuelle udfordringer på affaldsområdet. De skal derefter udvikle løsningsforslag, som de præsenterer for os og får feedback på.

Forløbet strækker sig over nogle uger, hvor eleverne arbejder på deres løsningsforslag i lektionerne i det pågældende fag. I denne periode kan de kontakte AffaldVarme Aarhus med spørgsmål.

Vi anbefaler, at elevernes arbejdsproces struktureres ved brug af disse innovationsmetoder:

Forløbet kan passes ind i flere forskellige fag eller anvendes tværfagligt. Den første seance, hvor emnet og udfordringerne præsenteres, foregår enten på Affaldsenergianlægget i Lisbjerg eller genbrugsstationen REUSE i Aarhus C.

Elevernes præsentation af løsningsforslag foregår på skolen med deltagelse af AffaldVarme Aarhus.

  • Tema: Affald og innovation
  • STX, HTX, HF, HHX m.fl.
  • Sted: Affaldsenergianlægget, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N (Lisbjerg) eller REUSE, Jægergårdsgade, 8000 Aarhus C, samt på skolen.
  • Tidsforbrug og forløb bliver tilpasset skolens behov.