AffaldsCentret

AffaldsCentret

Typisk vil et besøg være bygget op om en rundvisning på anlægget og et oplæg med fokus på et af aktuelle emner, vi arbejder med. Det kan f.eks. være:

Klima, miljø og energi

De politiske baggrunde for klimavarmeplanen i Aarhus Kommune og omstilling til grøn fjernvarme. Her kommer vi bl.a. ind på det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, el-kedler ved Studstrupværket og varmepumper ved Aarhus Ø.

Affald, genanvendelse og bæredygtighed

Affaldsplanen i Aarhus Kommune, hvor vi diskuterer med klassen, hvordan genanvendelse af vores ressourcer skal prioriteres, og hvordan det kan lykkes.

Fysik og kraftvarme

Fysikken i vores moderne kraftvarmeværk med ovne, kedler, turbine, generator, kondensatorer og røggasrensning.

  • Tema: Affald og Miljø
  • HTX, EUX, EUD, STX, HF m.fl.
  • Sted: AffaldsCentret, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N
  • Besøget varer ca. 2 timer