Rundvisning og oplæg med fokus på klima- og affaldsemner 

Det kan f.eks. være:
De politiske baggrunde for klimavarmeplanen i Aarhus Kommune og omstilling til grøn fjernvarme. Her kommer vi bl.a. ind på det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, el-kedler ved Studstrupværket og varmepumper ved Aarhus Ø.

Eller det kan være Affaldsplanen i Aarhus Kommune, hvor vi diskuterer med klassen, hvordan genanvendelse af vores ressourcer skal prioriteres, og hvordan det kan lykkes.

Der er også mulighed for at komme ind på fysikken i vores moderne kraftvarmeværk med ovne, kedler, turbine, generator, kondensatorer og røggasrensning.

  • Tema: Affald og Klima
  • HTX, EUX, EUD, STX, HF m.fl.
  • Sted: AffaldsCentret, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N
  • Besøget varer ca. 2 timer