Typisk vil et besøg være bygget op om en rundvisning på anlægget og et oplæg med fokus på et af aktuelle emner, vi arbejder med. Det kan f.eks. være:

Klima, miljø og energi

De politiske baggrunde for klimavarmeplanen i Aarhus Kommune og omstilling til grøn fjernvarme. Her kommer vi bl.a. ind på det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, el-kedler ved Studstrupværket og varmepumper ved Aarhus Ø.

Affald, genanvendelse og bæredygtighed

Affaldsplanen i Aarhus Kommune, hvor vi diskuterer med klassen, hvordan genanvendelse af vores ressourcer skal prioriteres, og hvordan det kan lykkes.

Fysik og kraftvarme

Fysikken i vores moderne kraftvarmeværk med ovne, kedler, turbine, generator, kondensatorer og røggasrensning.

  • Tema: Affald og Miljø
  • HTX, EUX, EUD, STX, HF m.fl.
  • Sted: AffaldsCentret, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N
  • Besøget varer ca. 2 timer