I vores tilbud til HTX, EUX, EUD, STX, HF m.fl. åbner vi elevernes øjne for affaldssektorens og fjernvarmeforsyningens betydning i samfundet.

Vi tager udgangspunkt i elevernes hverdag og lokalmiljø og dækker emnerne affald, energi, ressourcer og klima.