Lærervejledningen til "Innovation og Redesign" fokuserer på kompetenceområdet design, men har samtidig en bæredygtighedsvinkel, som giver eleverne viden og inspiration til at skabe brugbare produkter af affald og dermed bruge vores naturressourcer flere gange.

1: Lærervejledning

Lærervejledning og introduktion til forløbet "Innovation og Redesign".
Download filmen her.


2: Materialer og redesign

Elevfilm, som viser miljøvinklen på nogle af de materialer vi omgiver os med.
Download filmen her


3: Inspiration

Inspiration til, hvordan innovation kan indgå i undervisningen.
Download film her


4: Idégenerering

Konkrete metoder til idégenerering. Kan bruges af både lærere og elever.
Download film her


5: Idéudvikling og idéudvælgelse

Konkrete metoder til idéudvikling og idéudvælgelse. Den kan bruges af både lærere og elever.
Download film her


6: Iværksættelse

Konkrete metoder til iværksættelse. Den kan bruges af både lærere og elever.
Download film her"Innovation og Redesign" er udviklet og produceret af AffaldVarme Aarhus i samarbejde med VIA Center for Undervisningsmidler og er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.