Vi guider eleverne igennem et innovativt forløb, hvor de gør kasserede ting brugbare igen

Vi starter med de store og skøre tanker og afslutter med en konkret plan for, hvordan deres projekt skal føres ud i livet. I kommer hjem med materialer og en arbejdsplan, så eleverne kan gøre deres produkt færdigt på skolen.

Forløbet henvender sig primært til håndværk og design. 

  • Tema: Ressourcer, genbrug og innovation
  • 4.-7. klasse
  • Sted: REUSE, Jægergårdsgade, 8000 Aarhus C
  • Besøget varer ca. 3 timer

REUSE kan ikke bookes for besøg i december, januar og februar.

"Innovation og Redesign" er en filmbaseret lærervejledning til lærere i faget Håndværk og Design. Vejledningen består af seks videoer.

Lærervejledningen til "Innovation og Redesign" fokuserer på kompetenceområdet design, men har samtidig en bæredygtighedsvinkel, som giver eleverne viden og inspiration til at skabe brugbare produkter af affald og dermed bruge vores naturressourcer flere gange.

1: Lærervejledning

Lærervejledning og introduktion til forløbet "Innovation og Redesign".
Download filmen her.


2: Materialer og redesign

Elevfilm, som viser miljøvinklen på nogle af de materialer vi omgiver os med.
Download filmen her


3: Inspiration

Inspiration til, hvordan innovation kan indgå i undervisningen.
Download film her


4: Idégenerering

Konkrete metoder til idégenerering. Kan bruges af både lærere og elever.
Download film her


5: Idéudvikling og idéudvælgelse

Konkrete metoder til idéudvikling og idéudvælgelse. Den kan bruges af både lærere og elever.
Download film her


6: Iværksættelse

Konkrete metoder til iværksættelse. Den kan bruges af både lærere og elever.
Download film her"Innovation og Redesign" er udviklet og produceret af AffaldVarme Aarhus i samarbejde med VIA Center for Undervisningsmidler og er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.