Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag og oplevelser med varme og energi

Igennem dialog, forsøg og oplæg får eleverne et nuanceret billede af, hvor varmen i radiatoren kommer fra, og hvordan vandet i deres bruser bliver varmt.

Vi arbejder tværfagligt med biologi og fysik og forklarer fjernvarmesystemet ud fra fugles fysiologi. Eleverne inddrages i læringsprocessen og motiveres til handling - og holdning til forbrug, ressourcer og fremtidens klima.

Eleverne laver øvelser med fokus på enkelte fysiske begreber i fjernvarmen, kommunikation og formidling. 

Undervisningen foregår i VarmeLab, som er et moderne laboratorium, placeret midt i autentiske rammer på Aarhusværket, der siden 1928 har forsynet det centrale Aarhus med varme.

  • Tema: Fjernvarme, energi og klima
  • 8.-10. klasse
  • Sted: Aarhusværket, Kalkværksvej 14, 8000 Aarhus C  
  • Besøget varer ca. 3 timer