Vi guider klassen gennem undervisningsspillet "Jagten på råstofferne"

Eleverne kæmper i grupper om at indtage miner på et verdenskort ved at besvare forskellige opgaver bedst muligt. Opgaverne består af praktiske forsøg og informationssøgning og tager afsæt i ressourcer til en mobiltelefon.

Forløbet sætter viden fra fysik, kemi og geografi i en samfundsmæssig kontekst og tvinger eleverne til at forholde sig til miljøforhold omkring udvinding af råstoffer og samfundets brug af dem.

  • Tema: Råstoffer, affald og ressourcer
  • 7.-9. klasse
  • Sted: På jeres skole
  • Besøget varer ca. 3 timer