Fjernvarme for begyndere er en kort introduktion til fjernvarme

Gennem lettilgængelige øvelser får eleverne en enkel forklaring på, hvad fjernvarme er. De kommer rundt i fjernvarmesystemet fra varmeproduktion på el-cykel, via isolerede rør og varmevekslere og frem til det varme badevand.

  • Tema: Fjernvarme
  • 5.-7. klasse
  • Sted: Aarhusværket, Kalkværksvej 14, 8000 Aarhus C
  • Besøget varer ca. 2 timer