Når brugte batterier, gamle mobiltelefoner og computere, deo-spraydåser og malingsrester kasseres, kaldes det farligt affald.

Hvis du kigger efter, så vil spraydåsen og malingen også være mærket med et faremærke. Der er mange forskellige:
Billede med forskellige faremærker fra emballager

Affald bliver til farligt affald, når der har været noget i dunken eller spraydåsen, som kan være giftigt eller brandfarligt. Det kan også være, at indholdet kan gøre skade på fisk eller andet i naturen, hvis det hældes i noget vand.

Batterier er farligt affald

Batterier er farligt affald, fordi de kan indeholde giftige metaller som kviksølv og nikkel. Så det er vigtigt at få affaldssorteret alle brugte batterier – husk det!

I Aarhus kan du aflevere farligt affald på genbrugsstationerne. Du kan også lægge batterier, elektronikaffald, spraydåser og andet til storskrald.

Vi bruger rigtigt mange batterier. Derfor er der heldigvis mange steder, hvor du kan aflevere de brugte batterier. Måske er der en batteriboks på din skole?

Du kan også nemt komme af med dine batterier, ved at lægge dem i en gennemsigtig pose ovenpå affaldsbeholderen. Husk at slå knude på posen. Eller måske har du en nedgravet affaldsbeholder udenfor, hvor du må komme brugte batterier i?

Her kan du aflevere brugte batterier

Farligt affald er også kostbart

Men vidste du, at der også er mange værdifulde metaller i batterier og gamle computere? Faktisk er der guld i din mobil. Og i batterierne er der zink og mangan. Metaller er grundstoffer, som vi kan bruge igen.

Se videoen:

Temafilm om farligt affald på YouTube

Når vi genanvender metallerne fra de gamle batterier og computere, sparer vi på jordens ressourcer. Vi hjælper også klimaet, da der skal bruges meget energi for udvinde metaller af bjerge, sten og jord.

Batterier må ikke havne i naturen. Her vil de farlige stoffer forurene jorden og vandet.

Hvor meget ved du om farligt affald nu?

Sæt kryds ved de rigtige svar. Der kan godt være mere end ét rigtig svar på spørgsmålene. Når du er færdig så klik på "Send" for at se, hvor mange rigtige, du fik.