Billede af restaffald
Dette er "restaffald". Det er affald, som vi endnu ikke kan sortere på samme måde som vi kan med glas, hård plast og metal samt papir og småt pap derhjemme.

Restaffald kan være brugte bleer, beskidte pizzabakker eller blød plast. Kan du komme i tanke om andet restaffald?

Restaffaldet hentes af en skraldebil, som kører affaldet til et forbrændingsanlæg. I Aarhus ligger dette i Lisbjerg. Her læsses affaldet ned i en stor silo og affaldet blandes med en stor kran.

Billede af affaldsgraf i Affaldscentret
Kranen sørger for, at affaldet kommer ind til ovnen. I ovnen brændes affaldet i et stort bål. I bålet er der omkring 1.000 grader varmt. Det er ikke alt affald, der kan brænde. Den rest kalder vi "slagge".

Røgen fra bålet renses grundigt inden den ledes ud gennem en høj skorsten. Derfor kommer der også en rest fra rensning af røgen.

Dit affald bliver til elektricitet og varme

Rundt om bålet er der en masse rør fyldt med vand. Det kaldes en kedel. Det meget varme bål varmer rørene op, så vandet indeni koger og bliver til damp.

Dampen bruges til at lave elektricitet, fordi dampen kan få nogle hjul til at dreje hurtigt rundt. Tænk på en vindmølle, hvor det er vinden, der får vingerne til at dreje rundt.

Dampen bruges også til at lave varmt vand. Det varme vand løber i (isolerede) rør i jorden ud til din radiator.

Klik på billedet:

Link til interaktiv grafik om affaældsforbrændingen
Klik på billedet og gå på opdagelse i forbrændingsanlægget. Du kan klikke mange steder og se, hvordan forbrændingsanlægget fungerer.

Dette må du IKKE putte i restaffald:

  • Glas, metal, batterier, el-sparepærer og den slags. Det kan nemlig ikke brænde, og så indeholder det materialer, der er meget bedre, at anvende til nye ting.
  • Batterier, el-sparepærer og andet elektronik indeholder også giftige stoffer. De giftige stoffer forsvinder ikke i bålet, men havner enten i slaggen eller resten fra rensning af røgen.
  • Papir, pap og hård plast skal heller ikke i restaffald. Selv om det brænder godt, er det bedre, at det bliver brugt til at lave nyt papir, pap og plast.

Hvor meget ved du om restaffald nu?

Sæt kryds ved de rigtige svar. Der kan godt være mere end ét rigtig svar på spørgsmålene. Når du er færdig så klik på "Send" for at se, hvor mange rigtige, du fik.