Alle besøg starter med oplæg om affald, omstilling til grøn fjernvarme, forbrænding og miljø. Herefter er der rundvisning på anlægget Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.