Virksomheder, foreninger og erfagrupper

Virksomheder, foreninger og erfagrupper

Alle besøg starter med oplæg om affald, omstilling til grøn fjernvarme, forbrænding og miljø. Herefter er der rundvisning på anlægget Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.