Besøg i Børnehaven

Vi kommer ud til børnehaven med skraldespand, sorteringsøvelse og ”henkastet affald”.

Vi sorterer affald med børnene. Herefter finder børnene smidt affald i området.

  • Tema: Affald og Sortering
  • 3 – 6 år
  • Sted: Hos Jer
  • Besøget varer ca. 1 time

Affald er et spændende, lærerigt og konkret miljøtema at arbejde med sammen med børnene. I kan lave skraldekunst, samle affald i naturen, sortere og evt. kompostere affald i dagligdagen.

Uanset hvordan I vælger at arbejde med emnet, er her et godt tilbud og supplement.

Daginstitutioner i Aarhus Kommune kan gratis låne en kasse med inspiration til arbejdet med affald. Kasserne indeholder bl.a. bøger, lege, sange, spil, opgaver.

Kasserne giver masser af viden til børn og voksne om affald, genbrug og forbrænding. Kasserne kan lånes på Center for læring.